Projekt CLEVER arendas Iisraeli loomemajandussektoris ettevõtlikkust

Projekt CLEVER (Creative Leadership & Entrepreneurship – Visionary Education Roadmap) eesmärgiks oli arendada Iisraelis uusi elukestva õppe mudeleid loomemajandussektoris ettevõtlikkuse ergutamiseks ning arendada üliõpilaste oskusi tööturul tegutsemiseks ja uute töövõimaluste leidmiseks. Projektiga tutvustati Iisraeli loomesektori võimalusi riigi majanduse arendamisel ning pöörati tähelepanu riigipoolse tunnustuse saavutamisele ning poliitikate kujundamisele.

Iisraeli ülikoolid võtavad uute konkurentsieeliste otsimist vägagi tõsiselt. Iisraeli kunsti- ja disainikoolid on viinud oma õppekavadesse sisse ettevõtlusõppe ning tehnoloogiaülikoolid hakkavad õpetama loovaid õppeaineid. „Viimasel ajal on Nobeli majanduspreemiaid pälvinud just inimeste majanduslikku käitumist uurinud teadlased,“ ütles Yifat Reuveni COMAS ülikoolist (College of Management – Academic Studies). „Inimesed ei ole oma majandusotsustes ratsionaalsed, vaid juhinduvad pigem emotsioonidest ja intuitsioonist. Emotsioonid tulevad aga loovusest, disainist. Samuti on selgunud, et inimeste käitumist oskavad disainerid paremini ennustada kui tehnoloogiainimesed.

Võrdselt tähelepanu pööratakse ülikoolides tudengite ja õppejõudude täiendamisele. Nii on Shenkar College of Engineering, Design and Art bakalaureusetudengitele kohustuslikud ettevõtlusained, magistritasemel on loodud õppekava „Disain inseneridele“ ja õppejõududele on asutatud „Õppekvaliteedi keskus“. Loov Eesti mentii, Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem, pühendab palju tähelepanu loome- ja äri inimeste omavahelisele kokkutoomisele, mis võimaldaks neil üksteist paremini mõista – kes seni ei mõista veel üksteise “keelt”. Sotsiaalse innovatsiooni ja linnaruumi kujundamise kursustel hakati rakendama disainmõtlemise printsiipi ning alustati õppejõudude täiendkoolitustega ettevõtluse valdkonnas.

Projekti konsortsiumisse kuulus 15 loomemajandusega tegelevat organisatsiooni Euroopast ja Iisraelist – nii akadeemilisi, rakenduslikke kui ka riiklikke asutusi. Eestist panustasid Loov Eesti ja EBS. Projekt kestis kolm aastat. CLEVER rahastas Euroopa Liidu programm Erasmus+

Loe enam projekti tulemustest CLEVER 

Innovation Center ACT Shenkar 
Loov Eesti
EBS 

photod : Loov Eesti.