Perekonnaseisutoimingute kandmine Eesti rahvastikuregistrisse

Kui oled hiljuti abiellunud või sul on laps sündinud või oled oma nime muutnud, on vaja see sündmus kanda Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha saatkonna kaudu. Toiming on tasuta, saatkonda on vaja tuua või saata postiga järgmised dokumendid:

Sünd

 • Sünnitunnistuse originaal (lapsevanemate nimedega versioon)
 • Koopiad vanemate passidest või ID-kaartidest

Abielu

 • Abielutunnistuse originaal
 • Koopiad abikaasade passidest või ID-kaartidest

Nimemuutus

 • Nimemuutmise dokument
 • Koopia passist või ID-kaardist

NB! Välisriigis välja antud dokumendi (nt sünnitunnistuse) esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada. Iisraelis väljastatud dokumendid tuleb kinnitada apostilliga, täpsem info siin. Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Andmete kandmiseks Eesti rahvastikuregistrisse palume nimetatud dokumendid:

 • saata posti teel aadressile 

Menachem Begin 125
P.O. Box 7166
Tel Aviv 6107120
Israel

 • või tuua saatkonda vastuvõtuaegadel (broneerige eelnevalt aeg)

Originaaldokumendid tagastame nende omanikele.

Küsimuste korral palun võtta saatkonnaga ühendust telefonil (972) 3 710 39 10 või e-maili teel: Embassy.telaviv@mfa.ee

Tõendid

Tõendi tellimine saatkonnast

Kõiki allpool loetletud tõendeid on võimalik tellida saatkonnas kohapeal (eelnevalt vastuvõtu broneerides) või posti teel, saates saatkonnale täidetud avaldus (avalduse vormid toodud allpool) oma passi või ID-kaardi koopia ning tõend riigilõivu tasumisest (koopia netipanga maksekviitungist koos kontoomaniku nimega).

NB! Konsuli poolt väljastatavaid tõendeid ei kinnitata apostilliga.

Perekonnasündmuste tõendite väljastamine saatkonnas

Perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) tõend antakse inimesele, kelle kohta see on koostatud või tema esindajale. Saatkonnale Tel Avivis tuleb tõendi saamiseks esitada avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks.

Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine saatkonnas

Rahvastikuregistri väljavõtteid väljastavad linna- ja vallavalitsused, rahvastikuregistri volitatud töötleja SMIT ja välisesindused. Saatkonnale Tel Avivis tuleb tõendi saamiseks esitada avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks.

Abieluvõime tõend

Abieluvõimetõendi tellimiseks tuleb täita järgnev ankeet.

Karistusregistri tõend

Tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel. Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta. Karistusregistri tõendeid väljastatakse vaid eesti keeles.

Vajadusel saab saatkond eestikeelse karistusregistri tõendi alusel koostada ingliskeelse dokumendi. Saatkonnale Tel Avivis tuleb tõendi saamiseks esitada lihtvormis sooviavaldus inglisekeelse dokumendi saamiseks.

Konsuli tõend

Konsulaarametnik annab Eesti kodaniku või Eesti juriidilise isiku või konsulaarpiirkonna asutuse või kohtu taotlusel tõendi talle teada olevate asjaolude kohta. Tõendit võib taotleda igaüks, kui tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis ning konsulaarametnik saab neid asjaolusid tõendada. Tõendada saab asjaolusid, mis on dokumentaalselt tõendatud Dokumentaalselt tõendatud on asjaolud, mida konsulaarametnik saab kontrollida registritest (näiteks rahvastikuregister, äriregister) või isikule väljastatud dokumendi alusel.

Konsuli tõendi saamiseks esitage saatkonnale vabas vormis avaldus, milles on märgitud

 • tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti, telefon;
 • millisele asutusele tõend esitatakse;
 • kelle kohta tõendit vajatakse;
 • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama.