Tõendid ja tõestamistoimingud

Tõendi tellimine saatkonnast

Kõiki allpool loetletud tõendeid on võimalik tellida saatkonnas kohapeal (eelnevalt vastuvõtu broneerides) või posti teel, saates saatkonnale täidetud avaldus (avalduse vormid toodud allpool) oma passi või ID-kaardi koopia ning tõend riigilõivu tasumisest (koopia netipanga maksekviitungist koos kontoomaniku nimega).

NB! Konsuli poolt väljastatavaid tõendeid ei kinnitata apostilliga.

Perekonnasündmuste tõendite väljastamine saatkonnas

 Perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) tõend antakse inimesele, kelle kohta see on koostatud või tema esindajale. Saatkonnale Tel Avivis tuleb tõendi saamiseks esitada avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks.

Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine saatkonnas

Rahvastikuregistri väljavõtteid väljastavad linna- ja vallavalitsused, rahvastikuregistri volitatud töötleja SMIT ja välisesindused. Saatkonnale Tel Avivis tuleb tõendi saamiseks esitada avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks.

Abieluvõime tõend

Abieluvõimetõendi tellimiseks tuleb täita järgnev ankeet.

Karistusregistri tõend

Tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel.  Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta. Karistusregistri tõendeid väljastatakse vaid eesti keeles.

Vajadusel saab saatkond eestikeelse karistusregistri tõendi alusel koostada ingliskeelse dokumendi. Saatkonnale Tel Avivis tuleb tõendi saamiseks esitada lihtvormis sooviavaldus inglisekeelse dokumendi saamiseks.

Konsuli tõend

Konsulaarametnik annab Eesti kodaniku või Eesti juriidilise isiku või konsulaarpiirkonna asutuse või kohtu taotlusel tõendi talle teada olevate asjaolude kohta. Tõendit võib taotleda igaüks, kui tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis ning konsulaarametnik saab neid asjaolusid tõendada. Tõendada saab asjaolusid, mis on dokumentaalselt tõendatud Dokumentaalselt tõendatud on asjaolud, mida konsulaarametnik saab kontrollida registritest (näiteks rahvastikuregister, äriregister) või isikule väljastatud dokumendi alusel.

Konsuli tõendi saamiseks esitage saatkonnale vabas vormis avaldus, milles on märgitud

  • tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti, telefon;
  • millisele asutusele tõend esitatakse;
  • kelle kohta tõendit vajatakse;
  • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama.