Kui vajad võõrsil abi

Hädaabi numbrid Iisraelis:

politsei 100

kiirabi 101

tuletõrje 102

teised olulised numbrid Iisraelis  (ing k)

Hädaolukorda sattumisel saab konsulteerida saatkonnaga telefonil (972) 3 710 39 10 või tulla saatkonda aadressil: HaYovel Tower, 24. korrus, Menachem Begin Rd. 125/ Kaplan str 44, Tel Aviv.

Töövälisel ajal ja puhkepäevadel nõustab välisministeeriumi valveametnik telefonil +372 53 01 9999.