Saatkonna kontaktid

Külastusaadress: HaYovel Tower, 24. korrus
Menachem Begin Rd. 125/ Kaplan str 44
Tel Aviv, Israel

Postiaadress: P.O. Box 52057, Tel Aviv, 6713812, Israel

Tel. (972) 3 710 39 10
[email protected]