Mis on küberdiplomaatia?

Viimaste aastakümnete jooksul aset leidnud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kiire areng on oluliselt kaasa aidanud majanduse konkurentsivõime, inimeste heaolu ja riigivalitsemise tõhususe kasvule. Samas on riikide vastastikune seotus ja sõltuvus kaasa toonud suurel hulgal uusi väljakutseid, alates teenusetõkestamise rünnetest ja intellektuaalomandi vargustest kuni valitsuste võrkude ja riigi elutähtsa taristu ründamiseni.

Eesti on rahvusvaheliselt olnud järjekindel küberteemade tõstataja. Tänaseks on küberteemad saanud mitte üksnes riigisisese tegevuse, vaid ka riikidevaheliste ning majandussuhete lahutamatuks osaks, osaks suuremast pildist. Küberkaitse määratlemine ühena NATO tegevusvaldkondadest alliansi Varssavi tippkohtumisel oli märgilise tähtsusega.

Eesti jaoks ei ole küberjulgeolek tingimata eraldiseisev teema, vaid näeme seda osana laiemast julgeoleku kontseptsioonist, millega tagada meie digitaalse eluviisi kaitse.

Välisministreeriumis on loodud spetsiaalne osakond, mida juhib Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja Heli Tiirmaa-Klaar, et Eesti saaks tõhusamini oma kogemustest ülemaailmsel tasandil kaasa rääkida. Loe ingliskeelest intervjuud Heli Tiirmaa-Klaariga siit

 

Enam küberjulgeolekust