Euroopa päeval zoomisid saadikud end Bershevasse Ben Gurioni ülikooli.

Igal kevadel  Iisraeli ülikoolid korraldavad  koostöös saatkondadega Tel Avivis  Euroopa päeva. Nõnda on Eesti saatkond tutvustanud Eestit ning Eesti kõrgharidust Jeruusalemma Heebrea ülikoolis, Technionis, Haifas ja Ben Gurioni  ülikoolis.

12. mail toimus kriisi kiuste saadikute kohtumine Bersheva üliõpilastega veebiseminaris, kus osalesid Eesti, Saksamaa, Austria, Ühendkuningriigi, Leedu, Küprose, Horvaatia, Hollandi ja EL suursaadik Iisraelis. Korraldajad olid säilitanud võimaluse kohtuda üliõpilastega ka väiksemates gruppides, kuigi Eestist sai seetõttu rääkida mitu korda, said tudengid vahetult esitada küsimusi ning tekkis tore suhtlemise õhkkond.  Lisaks küsimustele Põhjamaade ning Eesti kohta, huvitas Ben Gurioni ülikooli tudengeid  veel  rahvusvahelise diplomaatilise suhtlemise eripära COVID19 kriisi ajal ja  Eesti-Iisraeli suhted. Ühtlasi päriti diplomaatide varasemate teenistuskohtade järele erinevates  Euroopa pealinnades.

Nii sai teoks sõbralik ja kasulik digi-ümarlaud noorte Iisraeli kodanikega.  Kõik osalenud saadikud olid ühtlasi  rahul, et traditsioon ei katkenud ja järgmisel, 2021. aasta kevadel  kohtume  taas, siis juba loodetavasti koduülikoolide auditooriumites.